Home > Geen categorie > Nieuwsbrief 20 – november 2018 – februari, juni, oktober 2019 – februari 2020

Nieuwsbrief nr. 20. Luziraschool Oeganda.

Verslag van mijn bezoeken aan de diverse projecten in Oeganda (november 2018 en februari, juni en oktober 2019 en februari 2020)

In deze periode heb ik 5 keer de Luziraschool bezocht.

 • In november 2018 met mijn gezin.
 • In 2019 in totaal 3 keer.
 • In 2020 met een groep van 11 personen.

Hierbij een kort verslag van de stand van zaken van de vijf projecten in Oeganda.

 1. De Luzira Primary School in Luzira Dit is ons eerste en ook ons belangrijkste project, dat wij al sinds 2009 ondersteunen.
  Er zitten momenteel ca. 1250 kinderen op de school, er zijn in totaal 40 leerkrachten en ondersteunend personeel.
 • In de in 2018 geopende staffroom, waar o.a. een achttal computers staan, is in 2019 wekelijks computerles aan ca. 15 leerkrachten gegeven.
 • Eind 2018/begin 2019 is er voor de kleuters een nieuw klaslokaal gebouwd, bestaande uit 3 klassen. Ik mocht dit gebouw in februari 2019 officieel openen.
 • Voor ca. 125 kinderen wordt door onze sponsors het schoolgeld betaald. Aan de sponsors wordt na afloop van elke termijn een kopie van het rapport per email gestuurd.
 • Een aantal sponsors blijft de kinderen, die zij op de Primary school hebben gesponsord, ook sponsoren op de vervolg school, de Secundary school in Luzira.
 • Met de Kerst 2018 en 2019 hebben wij alle leerkrachten en ondersteunend personeel 100.000 Oegandese shilling (€ 25) als kerstkado gegeven.
 • Eind 2019/begin 2020 zijn voor 6 leraren en hun families op het terrein bij de school 6 huisjes gebouwd. Deze zijn in februari 2020 in onze aanwezigheid in gebruik genomen.
 1. De Railway Primary School in Kampala.
  Voor deze school, gelegen in het centrum van de hoofdstad Kampala, hebben wij voor een blok met 8 klaslokalen, een nieuw dak laten plaatsen, met goten en een aantal regentonnen.
 2. King Solomon Primary school in Nukomo.
  Sinds 2017 ondersteunen wij deze school.
  Op deze school zitten behalve ca. 100 kinderen uit de buurt, ca. 45 weeskinderen, waarvan er 25 op de school in een zaaltje wonen.
  In 2018 en 2019 hebben wij geld gegeven voor de bouw van een blok met 4 klaslokalen. Dit blok is nog niet geheel afgebouwd, maar is al wel in gebruik genomen.
 3. God’s Grace Junior School in Gayaza
  De oud-directrice van de Luzira Primary School, Miriam Kaggwa, is in 2010 met pensioen gegaan. Zij heeft in 2016 in de buurt van Nukomo van haar pensioengeld een schooltje opgezet. De school heeft nu ca. 50 kinderen.
  In februari 2020 is gestart met de bouw van 3 klaslokalen.
 4. Kampala Cycling Club in Kampala
  Het aan de club KCC geleende geld voor de bouw van een workshop is zo goed als geheel terugbetaald d.m.v. het verhuur van de mountainbikes.
  Er zijn fietshelmen en fietskleding door Shimano, via de KNWU, aan KCC gedoneerd. Door ons zelf en door de fiets cliënten zijn veel goederen inmiddels aan de KCC afgegeven.
 5. Giften aan andere goede doelen in Oeganda
  In 2018 is een bedrag van € 3.762 geschonken aan de Stichting Antonius Watoto in Kenia (watotokenia.nl).
  In 2019 is een bedrag van € 2.500 geschonken aan de Stichting Hope for the Innocent. Deze stichting heeft tot doel het opzetten van projecten, het organiseren van liefdadigheids- en fondsenwervende evenementen, het opzetten van campagnes, het vinden van sponsoren en vrijwilligers ter bevordering van het welzijn en de gezondheid van (straat) kinderen in Jinja, Oeganda (zie: www.hopefortheinnocent.org).

Oeganda Fietssafari

In 2017 ben ik gestart met een bedrijf onder de naam Oeganda Fietssafari / Ton Travel Uganda (zie www.oegandafietssafari.nl).
Dit bedrijf organiseert fiets- en safaritours in Oeganda. De deelnemers aan deze tours bezoeken de Luziraschool en worden getrakteerd op een optreden van de kinderen.

Tot slot:
Namens de mensen in Oeganda wil ik alle sponsors hartelijk bedanken voor hun bijdragen gedurende de afgelopen jaren.

Heerhugowaard, februari 2020 Ton Apeldoorn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*