Home > Nieuwsbrieven > Nieuwsbrief 12 – febr/mrt/sept 2014

Nieuwsbrief nr. 12. Bezoek van Ton Apeldoorn in febr/maart/september 2014

Deze keer ben ik van 17 februari tot 4 maart 2014, samen met een kennis van mij, Gerard Goedhard uit Nieuwe Niedorp, naar “onze” school in Luzira geweest.

Wat is er allemaal gebeurd?

1. Nieuwe directeur
Bij aankomst op de school was er behoorlijk wat commotie. De overheid had besloten, in het kader van de transfers van directeuren van de overheidsscholen, om onze directeur Charles Dexious Mukasa bij de aanvang van het schooljaar 2014 te verplaatsen naar een andere school en een nieuwe directeur te benoemen, Charles Tamale.
Dat ging niet zonder slag of stoot. De nieuwe directeur werd niet geaccepteerd door het schoolbestuur en de leerkrachten. Op verzoek van het schoolbestuur heb ik op het stadhuis gesproken met de directeur van de Afdeling Onderwijs, er zijn demonstraties gehouden, er is veel vergaderd, maar dat alles mocht niet baten.
Uiteindelijk is de rust teruggekeerd en is Charles Tamale nu de nieuwe directeur van de school. De eerste contacten per mail met hem zijn zeer positief.

2. Elektriciteit
Tijdens mijn bezoek viel het mij tijdens donkere regenachtige dagen op dat er geen lampen branden in de klaslokalen. Kinderen achterin de klas konden het schoolbord niet meer aflezen.
Besloten werd om een lokale elektricien in te schakelen, die alle bedradingen heeft vernieuwd, in alle klassen 2 TL-lampen heeft opgehangen en nieuwe schakelaars heeft gemonteerd. Ook werd de schoolbel weer gerepareerd. De vreugde onder de kinderen en leerkrachten was groot toen de verlichting weer na lange tijd tijdens donkere uren in gebruik werd gesteld.

3. Schoolgeld
Het schoolgeld voor het nieuwe schooljaar 2014 voor de sponsorkinderen is berekend, er zijn kwitanties uitgeschreven en via de leerkrachten aan de kinderen gegeven. Ik heb toegezegd het totale bedrag, € 2.332, per bank vanuit Nederland naar de bankrekening van de school over te maken. Dat is medio maart 2014 gebeurd. Na wat problemen met de overboeking is het totale bedrag op de bankrekening van de school binnengekomen.

Ik heb weer van een aantal “behoeftige” kinderen, geselecteerd op advies van de klassenleraar, foto’s gemaakt. Alle sponsorkinderen hebben een brief geschreven aan hun sponsor. Deze brieven heb ik meegenomen naar Nederland en aan de sponsors gegeven.
Een aantal kinderen heb ik een schooluniform, sokken en/of sportkleding gegeven.

4. Watertank
Gerard had opgemerkt dat de kranen op de watertanks niet goed waren beschermd, zodat deze door spelende kinderen zouden kunnen worden afgebroken. Er is op advies van Gerard door lokale mensen een ijzeren installatie rond de kranen gemaakt zodat ze niet kunnen afbreken.

5. Schoolgebouw
De 2 groepen van klas 3 (ca. 180 kinderen) zaten in een grote ruimte waar vroeger een tussenwand in stond. Deze tussenwand was totaal kapot, zodat het geluid over en weer kon gaan. De lokale timmerman heeft een nieuwe tussenwand gemaakt.
In de Nursery (kinderopvang), bestaande uit 2 lokalen in een houten gebouw, zaten drie groepen kinderen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. De kinderen van 4 en 5 jaar zaten in een ruimte.
In deze ruimte is door de lokale timmerman een tussenwand en een nieuwe buitendeur gemaakt.
Voor het schilderen van de buitenmuren is door mij geld achtergelaten.
In de Nursery zijn door de lokale timmerman twee nieuwe schoolborden en twee staande kasten gemaakt.

6. Apparatuur
Aan de secretaresse Lydia en aan leraar Mathius heb ik, voor hun goede werk op school, een laptop en een modem gegeven. Op deze manier leren zij met een computer om te gaan en kunnen zij beter met ons communiceren.

7. Afvalberg
Het afval van de school wordt elke dag verzameld, op de afvalberg gegooid en vervolgens in brand gestoken. Omdat niet alles verbrandde was deze berg in de loop der jaren behoorlijk groot geworden.
Ik heb een lokaal iemand gevraagd deze berg te verwijderen. Op deze plek is, op advies van Gerard, door een lokale metselaar een stenen bak gemetseld, waar in het vervolg al het brandbare afval in wordt verbrand.
Onder de ingang naar de school was een pijp voor de doorstroming van het water van de ene kant naar de ander kant. Deze pijp was als jaren dichtgeslibd, met als gevolg dat al het afval aan de ene kant bleef liggen en bij regen over de weg heen spoelde. Ik heb een paar jongens gevraagd tegen betaling de pijp weer leeg te maken, wat uiteindelijk is gelukt. Het regenwater kan er weer doorheen.

8. Aanbouw huis
Een van de leerkrachten op school, Fortunate, woont met 6 kinderen in een klein huisje bij de school. Ik heb de lokale aannemer, nadat hij een tekening had gemaakt voor een aparte slaapkamer voor de kinderen, geld gegeven voor een aanbouw.

Totale uitgaven
In totaal is door mij op school contant uitgegeven € 7.630. Aan schoolgeld is per bank overgeboekt € 2.332. Dit schoolgeld is door de sponsors van de kinderen op de Nederlandse bankrekening van de school overgemaakt.

Kort bezoek in september
In september mocht ik met een KLM’er even op en neer naar Oeganda. Zo kon ik een hele dag op school zijn. Ik heb kennis gemaakt met de nieuwe directeur Charles Tamale (komt goed en kordaat over), ik heb het nieuwe schilderwerk bewonderd, de aanbouw van het huisje van Fortunate van binnen gezien (zie 8., wat was zij blij!), de afvalbak bekeken (zie 7.) en de in februari aangelegde bedrading van de electriciteit en tl-lampen gecontroleerd (ze 2.)

Al met al is er weer veel gedaan op school. De directeur, de leerkrachten en de kinderen bedankten mij weer voor onze hulp. Deze dank moest ik weer overbrengen aan alle sponsors.
Bij deze !!
De laatste foto’s zijn weer te zien op de website www.luziraschooloeganda.nl.

Heerhugowaard, oktober 2014

Ton Apeldoorn

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*