Home

Doelstelling Vereniging Luzira School Oeganda en hoofdlijnen van het actuele beleidsplan

De vereniging is opgericht in 2007.

De vereniging had aanvankelijk als enige ten doel het ondersteunen van een lagere school in Luzira, Oeganda, met de naam:

Luzira Church of Uganda Primary School, gevestigd te Luzira.
Dit is het eerste en nog steeds het belangrijkste project van de verening.
Er zitten momenteel ca. 1250 kinderen op de school en er zijn in totaal 40 leerkrachten en  ondersteunend personeel.

De vereniging tracht haar doel te bereiken door het inzamelen van geld middels acties, mailing en website.

Vanaf 2009 hebben wij deze school ondersteund met o.a :

nieuwe daken, omheining rond de school, schoolboeken, computerlokaal, computers, staffroom, nieuwe klaslokalen, nieuwe keuken met ovens, regentonnen, bestrating.
Ook wordt door sponsors in Nederland voor ca. 140 kinderen schoolgeld betaald.

De komende jaren zal de ondersteuning aan deze school worden afgebouwd, zodat de school op eigen benen kan staan.

Wel zullen voor meer dan 100 kinderen jaarlijks het schoolgeld worden betaald.

Voor een aantal gesponsorde kinderen, die na groep 7 deze school hebben verlaten, en zijn verder gegaan op de naast de school gelegen Luzira Secondary School, wordt nog steeds jaarlijks geld betaald voor inschrijfgeld, schoolboeken en activiteiten op deze school.

Voor meer informatie zie ook de website: www.oegandafietssafari.nl

Uitbreiding activiteiten

In de loop der tijd heeft de vereniging haar activiteiten uitgebreid naar een aantal andere lagere scholen in Kampala, welke scholen geleid worden door oud-directeuren en oud-leraren van de Luzira school, te weten:

De Railway Primary School in Kampala

De vroegere directeur van de Luzira Primary School, Charles Dexious, is een paar jaar geleden naar deze school, gelegen in het centrum van de hoofdstad Kampala, overgeplaatst.

Er zitten momenteel ca. 1300 kinderen op de school en er zijn in totaal 40 leerkrachten en  ondersteunend personeel.

Voor deze school, , hebben wij voor een blok met 8 klaslokalen, een nieuw dak laten plaatsen, met goten en een aantal regentonnen.
Ook zijn aan deze school schoolbanken, stoelen en schoolboeken geschonken.

King Solomon Primary school in Nukomo.
Een oud-leraar van de Luzira Primary School, Fabian, is in 2016 directeur geworden van deze school. Sinds 2017 ondersteunen wij deze school.
Op deze school zitten behalve ca. 100 kinderen uit de buurt, ca. 45 weeskinderen, waarvan er 25 op de school in een zaaltje wonen.
In 2018 en 2019 hebben wij geld gegeven voor de bouw van een blok met 4 klaslokalen. Dit blok is nog niet geheel afgebouwd, maar is al wel in gebruik genomen.

God’s Grace Junior School in Gayaza
De oud-directrice van de Luzira Primary School, Miriam Kaggwa, is in 2010 met pensioen gegaan. Zij heeft in 2016 in de buurt van Nukomo van haar pensioengeld een schooltje opgezet. De school heeft nu ca. 70 kinderen.

Begin 2020 is gestart met de bouw van 3 klaslokalen.

Nursery en Kampala Cycling Club, Kampala
Naast het ondersteunen van scholen is, in samenwerking met de Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie (KNWU), in 2017 gestart met de ondersteuning van de Kampala Cycling Club (KCC). Aan deze club is ook een kinderschooltje verbonden.
Het aan de club KCC geleende geld voor de bouw van een workshop is inmiddels geheel terugbetaald d.m.v. het verhuur van de mountainbikes en begeleiding van fietssafaris.
Er zijn fietshelmen en fietskleding door Shimano, via de KNWU, aan KCC gedoneerd. Door ons zelf en door de fietscliënten zijn veel goederen inmiddels aan de KCC geschonken.
Aan de school zijn boeken, kleding en lesmateriaal geschonken.

Bestuurssamenstelling

Het huidige bestuur is onafhankelijk en gezamenlijk bevoegd om de vereniging te vertegenwoordigen en bestaat uit de volgende drie personen:

Voorzitter:                   Lia Apeldoorn

Penningmeester:        Ton Apeldoorn

Secretaris:                   Vonne Apeldoorn

 

Het bestuur is onbezoldigd en ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur vergadert tenminste een keer per jaar, maar zoveel als wenselijk is. Van hetgeen wordt besproken in de vergaderingen worden notulen gemaakt die worden ondertekend door alle bestuursleden.

 

Beheer en besteding van gelden

De vereniging heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen.

De Vereniging is als ANBI-vereniging verplicht een inzichtelijke administratie te voeren van inkomsten en uitgaven. Uit deze administratie moeten alle inkomsten en uitgaven blijken.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2017, 2018 en 2019

De Luzira Primary School in Luzira
Er is begin 2018 een nieuw klaslokaal gebouwd voor de kinderen van Primary 1. De kinderen van Primary 4 zijn verhuisd naar de oude klas Primary 1. Het klaslokaal Primary 4 is omgebouwd tot een staffroom. Dit lokaal wordt gebruikt door de teachers om huiswerk na te kijken, te lunchen, te vergaderen etc. Tevens is een deel ingeruimd voor het geven van computerlessen.
Ook zijn in 2018 drie nieuwe ovens voor de keuken gekocht. Deze ovens zijn milieuvriendelijk en verbruiken ca. 50% minder hout. Aan alle leerkrachten en ondersteunend personeel (31) hebben wij een kleine oven voor huishoudelijk gebruik gegeven.

Eind 2019 is gestart met de bouw van 6 lerarenhuisjes op het terrein van de Luziraschool.

In februari 2020 zijn deze huisjes officieel door Lia en Ton Apeldoorn geopend en zijn thans volledig in gebruik.

De Railway Primary School in Kampala.
Voor deze school hadden wij in 2017 100 schoolbanken en voor elke klas (12) boekenkasten en prikborden laten maken. In 2017/2018 is geld betaald voor goten om regenwater op te vangen en 3 grote watertanks.
Ook is in 2018 een nieuwe oven voor de keuken gekocht. Deze oven is milieuvriendelijk en verbruikt 50% minder hout. Alle leerkrachten en ondersteunend personeel (25) hebben wij een kleine oven voor huishoudelijk gebruik gegeven.

In 2019 zijn de daken van een aantal klaslokalen vernieuwd. Tevens zijn nieuwe goten en watertanks geplaatst.

King Solomon Primary school in Nukomo.
Wij hebben in 2017 niet alleen schoolbanken, maar later ook bedden, matrassen, afrastering en een groot zonnepaneel (er is geen elektriciteit op school) voor deze school gekocht.  Ook deze school willen wij in de toekomst verder ondersteunen.

In 2018 hebben wij voor de school nieuwe ovens voor de keuken gekocht. Deze ovens zijn milieuvriendelijk en verbruiken 50% minder hout. Alle leerkrachten en ondersteunend personeel (8) hebben wij een kleine oven voor huishoudelijk gebruik gegeven.

In 2017 is geld geschonken voor de gedeeltelijke bouw van 6 klaslokalen. In 2018 en 2019 is geld geschonken om deze klaslokalen verder af te bouwen. Vanaf het moment dat er een dak opzat zijn de lokalen in gebruik. De planning is dat in de loop van 2020 wordt het gebouw geheel afgebouwd.

De start van ons project

In februari 2007 zijn Jaap Metselaar en ik, samen met onze echtgenotes, naar Oeganda geweest, waar wij op bezoek gingen bij Klaas Zomerdijk. Klaas zat sinds 2004 in Oeganda. Hij is daar naar toe gegaan om een kaasfabriek (Gouda Gold) te runnen. Klaas woonde toen samen met zijn Oegandese vriendin Susan en zijn twee Oegandese kinderen in een huis in een buitenwijk van de hoofdstad Kampala, Luzira.

Oeganda is een prachtig land met een schitterende natuur en hele vriendelijke, aardige mensen. De voertaal is Engels. Oeganda is helaas ook een van de armste landen van de wereld en daar werden wij toen dagelijks mee geconfronteerd.