Overzicht Financiën

Financieel Jaarverslag 2020 Projecten in Oeganda.

Hierbij het financieel jaarverslag over het jaar 2020.

Totale inkomsten uit giften     € 35.527
Totale uitgaven                      € 38.782

Banksaldo 31-12-2020          € 28.214
Kassaldo 31-12-2020              € 3.103

 1. Luzira Primary School in Luzira
  Vanaf half maart 2020 zijn alle scholen in Oeganda vanwege het corona-virus gesloten. In oktober 2020 zijn alleen de examenklassen weer geopend.
  Op 4 februari 2021 heeft de regering besloten dat ook de klassen P6 vanaf 1 maart 2021 weer open gaan. De overige klassen gaan open op 1 april. Eind maart 2021 zijn de examens voor P7. De leraren en de leden van de staf, die niet door de overheid werden doorbetaald, zijn door ons met een financiële bijdrage ondersteund, in totaal € 5.700. In 2019 is gestart met de bouw van 6 woningen voor de leraren. Begin 2020 zijn deze afgebouwd, kosten € 3.916. In 2020 is aan schoolgeld betaald in totaal € 5.183 (incl. de Secondary school).
 2. Railway Primary School in Kampala
  Oud-directeur van de Luziraschool, Charles Dexious, is directeur van deze school.
  Er zijn in 2020 een aantal goten aangelegde en regentonnen geplaatst, totale kosten € 2.300.
 3. King Solomon Primary school in Nukomo
  Oud-leraar van de Luziraschool, Fabian Osuma, is directeur van deze school.
  In 2020 zijn voor deze school geen kosten betaald.
 4. God’s Grace Junior School in Gayaza
  Oud-directrice van de Luziraschool, Miriam Kaggwa, is in 2010 met pensioen gegaan en heeft in 2016 in de buurt van Nukomo van haar pensioengeld een schooltje opgezet.
  In 2020 zijn op onze kosten 3 klaslokalen gebouwd, kosten € 14.318. Ook is een toiletgebouw gebouwd, kosten € 6.818.
 5. Giften aan andere goede doelen in Oeganda
  In 2020 is een bedrag van € 1.000 geschonken aan de Stichting Antonius Watoto in Kenia (www.watotokenia.nl). 

Hierbij wil ik alle sponsors bedanken voor hun financiële bijdrage.

Mochten jullie vragen hebben dan hoor ik dat graag.

Heerhugowaard, 5 februari 2021

Ton Apeldoorn

Overzicht inkomsten en uitgaven Vereniging Luziraschool Oeganda Jaar 2019

         
Inkomsten Omschrijving  Bedrag    
  Ontvangen giften en lesgeld  €            31.596    
         
         
Uitgaven Omschrijving  Bedrag    
  Apparatuur  €              1.013    
  Bankkosten  €                 128    
  Computerlessen  €              1.528    
  Gift aan Stichting Hope for the Innocent  €              2.500    
  Giften aan leerkrachten  €              2.365    
  Huur auto en benzine  €              1.363    
  God’s Grace Junior School  €                 450    
  King Solomon School  €              6.296    
  Kleding schoolkinderen  €                 178    
  Lesgeld betaald Primary  €              6.662    
  Lesgeld betaald Secondary  €              3.592    
  Matras en kast  €                 164    
  Medicijnen  €                 368    
  Railway School  €              6.639    
  Schoolbanken, stoelen en kasten  €              5.148    
  Schoolmateriaal  €                 680    
  Teacherhouses 6  €            19.620    
  Yaweh Christian School  €              1.250    
  Totaal  €            59.944    
         
  Totaal inkomsten  €            31.596    
  Totaal uitgaven  €            59.944    
  Verschil (negatief)  €            28.348    
         
Balans Vereniging Luzira School Oeganda 2019    
     
  31.12.2018 31.12.2019
Activa    
Prive 13.226 5.126
ING betaalrekening 3.190 12.942
ING spaarrekening 45.000 15.000
     
Totaal van activa  €        61.416  €        33.068
     
  31.12.2018 31.12.2019
Passiva    
Vermogen 61.416 33.068
Totaal van passiva  €         61.416  €         33.068
     
Vermogensvergelijking 2019    
Vermogen 31-12-2018 €          61.416  
Verschil inkomsten en uitgaven (negatief) €          28.348  
Vermogen 31-12-2019 €          33.068  
Overzicht inkomsten en uitgaven Vereniging Luziraschool Oeganda Jaar 2018
         
Inkomsten Omschrijving  Bedrag    
  Ontvangen giften en lesgeld  €            71.872    
         
         
Uitgaven Omschrijving  Bedrag    
  Apparatuur  €              1.654    
  Bankkosten  €                 170    
  Computerlessen  €              1.623    
  Daken schoolgebouw  €              3.661    
  Extra lessen  €                 431    
  Gift aan Stichting Antonius Watoto Kenia  €              3.763    
  Giften aan leerkrachten  €              2.505    
  God’s Grace Junior School  €                 938    
  Huur auto en benzine  €              1.363    
  King Solomon School  €              6.250    
  Kleding schoolkinderen  €                 422    
  Lesgeld betaald Primary  €              6.957    
  Lesgeld betaald Secondary  €              2.441    
  Matras en kast  €                 164    
  Medicijnen  €                 551    
  Nursery gebouw  €              4.115    
  Nursery klaslokaal  €              2.180    
  Ovens keuken + stoves  €              4.804    
  Railway School  €              3.292    
  Schoolbanken, stoelen en kasten  €              6.718    
  Schoolgebouw  €              1.100    
  Schoolmateriaal  €              1.423    
  Yaweh Christian School  €              1.250    
  Totaal  €            57.775    
         
  Totaal inkomsten  €            71.872    
  Totaal uitgaven  €            57.775    
  Verschil (positief)  €            14.097    
         
         
         
Balans Vereniging Luzira School Oeganda 2018    
     
  31.12.2017 31.12.2018
Activa    
Prive 4.990 13.226
ING betaalrekening 2.627 3.190
ING spaarrekening 37.109 45.000
     
Totaal van activa  €          44.726  €          61.416
     
  31.12.2017 31.12.2018
Passiva    
Vermogen 44.627 58.823
Totaal van passiva  €          44.726  €          61.416
     
     
Vermogensvergelijking 2018    
Vermogen 31-12-2017 €           44.726  
Verschil inkomsten en uitgaven €           14.097  
Vermogen 31-12-2018 €           58.823