Sponsorkind

Het sponsoren van een kind op de Luzira School

De ouders van een aantal kinderen op onze school kunnen het schoolgeld niet (volledig) betalen. De school is niet zo streng dat kinderen, die niet betalen, direct verwijderd worden, maar ze kunnen in ieder geval niet aan een nieuw schooljaar beginnen.

Tijdens ons bezoek aan de school in oktober 2012 zijn Nel Ruiter en Frans Wokke, mijn zus en broer, op het mooie idee gekomen om ieder voor een kind, dat geen schoolgeld had betaald, het schoolgeld van dat jaar te betalen. Zij hebben gelijk toegezegd voor het schooljaar 2013 het schoolgeld voor deze kinderen te betalen. Dit goede initiatief is inmiddels door ca. 90 anderen opgevolgd.

Wil jij ook een kind sponsoren dan zal dat zeer worden gewaardeerd.

Neem dan contact op met mij:

Lia Apeldoorn
tel. 06 – 49864049
e-mail: info@luziraschooloeganda.nl