Informatie Luzira School

Steun de actie voor de Luzira School in Oeganda

In februari 2007 zijn Jaap Metselaar en ik, samen met onze echtgenotes, naar Oeganda geweest, waar wij op bezoek gingen bij Klaas Zomerdijk. Klaas zat sinds 2004 in Oeganda. Hij is daar naar toe gegaan om een kaasfabriek (Gouda Gold) te runnen. Klaas woonde toen samen met zijn Oegandese vriendin Susan en zijn twee Oegandese kinderen in een huis in een buitenwijk van de hoofdstad Kampala, Luzira.

Oeganda is een prachtig land met een schitterende natuur en hele vriendelijke aardige mensen. De voertaal is Engels. Oeganda is helaas ook een van de armste landen van de wereld en daar werden wij toen dagelijks mee geconfronteerd.

In de straat, waar Klaas woonde, staat een school die wij op een keer uit nieuwsgierigheid wilden bezoeken. De buitenkant van de klaslokalen was smerig, er waren geen ramen en deuren en de muren zaten vol gaten (zie foto). Ook het schoolterrein en het hek eromheen zaten vol met gaten. Met toestemming van de directrice gingen wij een klaslokaal binnen. Het was ongelooflijk wat wij te zien kregen. Een ruimte, waar ca. 100 kinderen in heel oude banken zaten; een oud schoolbord aan de muur en ook hier smerige muren vol met gaten. Maar het enthousiasme van de kinderen, waarmee wij werden verwelkomd, was ongelooflijk. Eerst keken ze ons vieren met grote ogen aan alsof ze nog nooit een blanke hadden gezien. Toen de juffrouw aan de kinderen vroeg om een liedje te zingen barstte het zingen en klappen los. Het was één groot feest. Toen wij de klas uitliepen moesten wij nog meer klassen bezoeken. En overal werden wij eerst aangestaard door de kinderen met grote zwarte ogen, waarna vervolgens het zingen en klappen begon. Na afloop van de toer vroeg de directrice of wij even met haar wilde praten. Zij heeft ons toen verteld dat de school dringend geld nodig had voor noodzakelijke reparaties aan het gebouw en voor schoolmateriaal. Ik heb toen mijn e-mail adres gegeven en haar gevraagd mij de dingen die zij dringend nodig had door te mailen.

Enige tijd daarna kreeg ik van de directrice, Miriam Kaggwa, een mail met een uitgebreid project voorstel.
Allereerst gaf zij informatie over de school: De Luzira Church of Uganda Primary School is een lagere school, die door de Oegandese overheid behoort te worden gesteund en die in 1940 door de kerk is opgericht. Er waren toen ca. 900 leerlingen, 22 leerkrachten en 5 man ondersteunend personeel.

De klaslokalen, schoolgebouwen en lokalen voor de leerkrachten moesten hoognodig worden gerepareerd en geschilderd. Er is ruimte genoeg om uit te bouwen, alleen er was geen geld om dit werk uit te voeren. De overheid heeft al sinds 1997 geen cent gegeven. De ouders van de kinderen verdienen te weinig of helemaal niets. Met moeite kunnen zij het schoolgeld (omgerekend € 55 per kind per jaar) betalen. Veel kinderen, waarvan de ouders dit niet kunnen betalen, gaan helemaal niet naar school. In elk klaslokaal zitten of staan 100 kinderen, terwijl er maar plaats is voor 50.

In de nieuwsbrieven kunt u lezen hoe wij het ingezamelde geld tot nog toe hebben besteed. Verder verwijzen wij u naar de vele foto’s en naar de video film.

U kunt nog steeds geld overmaken op rekeningnummer NL61 INGB0004950869 t.n.v. Luzira School Oeganda

Nogmaals, elke cent die binnenkomt, wordt goed besteed.

Voor meer informatie:

Ton Apeldoorn, Marga Klompéland 26, 1705 JD Heerhugowaard
tel. 072 – 534 7915 of 06 – 2443 6788

e-mail: info@luziraschooloeganda.nl
website: www.luziraschooloeganda.nl

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling
De Vereniging Luzira School Oeganda wordt sinds januari 2010 door de Nederlandse Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. Dat houdt in dat geen schenkbelasting of erfbelasting over uw gift of nalatenschap hoeft te worden afgedragen. En u kunt (onder omstandigheden) fiscale aftrek toepassen. Uw bijdrage komt volledig aan onze vereniging ter beschikking.